Przeskocz do treści

Składka na Fundusz Rady Rodziców 2017-2018

Uwaga! RR zmniejszenie początkową wysokości składki na Fundusz RR - 50zł/rok/rodzinę. (osoby, które wpłaciły 100zł, otrzymają zwrot - szczegóły na dole strony)

50 zł rocznie na rodzinę

Składki można wpłacać do Skarbników klasowych*
lub bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców:

PKO BP SA
61 1020 4795 0000 9202 0363 8160

(nowy numer konta od 06.2017)
adresat: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5
ul. Królowej Jadwigi 29; 70-262 Szczecin
tytułem: Imię i nazwisko dziecka kl. 4e

PROSIMY!

w tytule płatności wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę
np. Jola Kos kl. 2a lub w przypadku rodzeństwa Jola i Staś Kos kl. 2a i 4a

Ważne!

Bank może pobierać prowizję od wpłat gotówkowych.

Nie ukrywamy, że liczymy na Państwa wsparcie. Jeżeli ktoś nie może wpłacić całej składki, nie ma problemu, można wpłacić mniejsza kwotę. Jeżeli za każdym dzieckiem szło by tylko 10zł, to Fundusz zebrał by 3 razy więcej niż rok temu.

Każda złotówka jest dla nas cenna, każda wpłata, bądź darowizna niezwykle ważna. Jeżeli ktoś nie może wpłacić pełnej kwoty, to proszę wpłacić mniej. 

Pieniądze mają służyć Państwa dzieciom -
- m.in. wspieraniu ich edukacji, organizowaniu imprez i przedsięwzięć oraz dofinansowaniu do nagród na wszelkiego rodzaju konkursy oraz wielu innych. Jeżeli będziemy dysponować większymi funduszami, będziemy mogli finansować więcej atrakcji dla dzieci. Szczegóły w sprawozdaniu finansowym.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więcej.

Skarbnicy

Sugerujemy wpłaty bezpośrednio na konto RR, jednak jeżeli będzie to niemożliwe, a skabnicy klasowi zgodzą się pośredniczyć we wpłatach, to prosimy skarbników po przelanie nam zebranych środków.

  • skarbnicy zbierający wpłaty proszeni są o przelanie zebranych kwot na powyższe konto (tytułem: Klasa np. 5G,) jeżeli nazwiska dzieci nie mieszczą się w tytule proszę przesłać listę e-mailem na rada.rodzicow.sp5@wp.pl  z podaniem daty wpłaty i łącznej przelanej kwoty.

Zwrot nadpłaty

Rodziców, którzy wpłacili większą składę, proszę o e-mail na  rada.rodzicow.sp5@wp.pl  z podaniem, czy zwrot ma pójść na konto, z którego pieniądze zostały wpłacone, czy na inne (podać). Proszę nie zapomnieć o Imieniu i nazwisku dziecka i klasie, i w miarę możliwości dacie wykonania przelewu.