Przeskocz do treści

Ubezpieczenie NNW uczniów rok szkolny 2016/2017

1.    Wybrany wariant ubezpieczenia ze składką: 33 zł
2.    Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny.pl – AXA
3.    Tabelę uszczerbków
4.    Wniosek o wypłatę świadczenia
5.    Link do zgłoszenia roszczenia drogą elektroniczną
https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego- bezpiecznypl/

Opłacanie ubezpieczenia

Wysokość składki ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2016/ 2017 wynosi 33.00 zł 

Dzieci ubezpiecza firma AXA Polska S.A.

Prosimy o dokonanie wpłat w terminie najpóźniej do dnia 15 października 2015r.

Ubezpieczenie wpłacamy u Skarbników klasowych bądź bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców,

 PKO BP SA oddział I w Szczecinie
43 1020 4795 0000 9402 0270 3403
Adresat: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5
ul. Królowej Jadwigi 29; 70-262 Szczecin

PRZYPOMINAMY! w tytule płatności wpisujemy:

Ubezpieczenie - imię i nazwisko ucznia, klasę

W przypadku braku danych ucznia nie będziemy w stanie przypisać wpłaty do wpłaconej składki na ubezpieczenie!

Pliki do pobrania