Przeskocz do treści

Składka na „Radę Rodziców”

Rada rodziców ustaliła składkę w roku szkolnym 2016/2017 w wysokości:

35 zł rocznie na dziecko

Rada Rodziców postanowiła, że w przypadku, gdy do SP nr 5 uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie – wówczas na rzecz Rady Rodziców wpłacona jest tylko jedna składka - czyli 35zł za wszystkie dzieci.

Składki można wpłacać do Skarbników klasowych
lub bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców:

PKO BP SA oddział I w Szczecinie
{tu był stary numer konta}
adresat: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5
ul. Królowej Jadwigi 29; 70-262 Szczecin
tytułem: Imię i nazwisko dziecka kl. 4e

PROSIMY!

w tytule płatności wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę
np. Jola Kos kl. 2a lub w przypadku rodzeństwa Jola i Staś Kos kl. 2a i 4a

Ważne!

Bank nie pobiera prowizji od wpłat gotówkowych.
Nie ukrywamy, że liczymy na Państwa wsparcie. Uśmiech

Każda złotówka jest dla nas cenna, każda wpłata, bądź darowizna niezwykle ważna.

Pieniądze mają służyć Państwa dzieciom -
- m.in. wspieraniu ich edukacji, organizowaniu imprez i przedsięwzięć oraz dofinansowaniu do nagród na wszelkiego rodzaju konkursy oraz wielu innych .

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więcej.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym z zeszłego roku, jak i z informacjami, co już w tym roku wykonała Rada Rodziców.