W dniu 5.06.2017 wybrano nowy skład prezydium rady rodziców.

NOWY SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2016 / 2017 od dnia 5.06.2017

  • Przewodniczący: Jakub Gauza - 790250714 (JakubGauza+RR@gmail.com)
  • Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Knop
  • Skarbnik: Jakub Gauza
  • Sekretarz: Anna Losiak

Czytaj dalej... "Nowy skład prezydium RR"

Z przyjemnością informuję, że w szkole pojawiła się skrzynka na listy skierowane do Rady Rodziców.

1-20161125_124639-001

Prosimy o wrzucanie wszelkich sugestii, pomysłów czy uwag do Rady Rodziców. Prosimy o podawanie nr telefonów, abyśmy mogli omówić z Wami sprawy. Oczywiście anonimowe listy też są mile widziane.  Czytaj dalej... "Skrzynka na listy do Rady Rodziców"